Steun Ons

Het QuintusFonds heeft de “Overeenkomst periodieke gift in geld” en de “Betalingsvolmacht periodieke gift in geld” die u per e-mail krijgt toegezonden al zo veel mogelijk ingevuld.

Wilt u de ontbrekende gegevens in de overeenkomst en in de betalingsvolmacht volledig invullen? Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet deze op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst te zijner tijd ook ondertekenen, zodat wij u verzoeken in dat geval ook de gegevens van uw partner in de overeenkomst in te vullen. De Betalingsvolmacht hoeft te zijner tijd alleen de schenker te tekenen, zodat u daarin niet de gegevens van uw partner hoeft in te vullen.

Wilt u vervolgens de door u ingevulde overeenkomst en de door u ingevulde betalingsvolmacht per e-mail aan Het QuintusFonds retourneren?

Het QuintusFonds zal de overeenkomst en de betalingsvomacht vervolgens completeren, paraferen, dagtekenen en ondertekenen en vervolgens in tweevoud per gewone post aan u doen toekomen

Na de ontvangst per gewone post kunt u de documenten in tweevoud paraferen, dagtekenen en ondertekenen, evenals, zo aan de orde, uw partner.

Tenslotte houdt u voor uw eigen administratie zowel van de overeenkomst als van de betalingsvolmacht het “exemplaar voor de schenker” zelf en retourneert u met de dan bijgevoegde gefrankeerde envelop het “exemplaar voor het QuintusFonds” van beide documenten aan het QuintusFonds.

U voert de periodieke schenking jaarlijks op in uw aangifte inkomstenbelasting als een 100% aftrekpost.

Eenmalige gift?

Voor het doen van een éénmalige gift heeft u verschillende mogelijkheden, waarvoor dank. We zijn blij met alle steun die we mogen ontvangen.

Handmatige overboeking

U kunt u gift ook zelf overmaken via uw eigen online bankomgeving op IBAN-nummer NL74 RABO 0139 4803 58 t.n.v. St Het Quintusfonds (BIC RABONL2U). We vragen u in dat geval vriendelijk bij de omschrijving uw naam en voorletters te noteren, zodat wij uw gift bij de juiste persoon in onze administratie kunnen boeken. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Klik of scan de QR code! 

Dankzij uw donatie kunnen wij cultuur, onderwijs en wetenschap blijven steunen