Steun Ons

Neem contact op met het QuintusFonds als u interesse heeft in het donateurschap. Dit kan door een mail te sturen naar quintusfonds@gmail.com
Het QuintusFonds heeft de “Overeenkomst periodieke gift in geld” en de “Betalingsvolmacht periodieke gift in geld” die u per e-mail krijgt toegezonden al zo veel mogelijk ingevuld.
Wilt u de ontbrekende gegevens in de overeenkomst en in de betalingsvolmacht volledig invullen? Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet deze op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst te zijner tijd ook ondertekenen, zodat wij u verzoeken in dat geval ook de gegevens van uw partner in de overeenkomst in te vullen. De Betalingsvolmacht hoeft te zijner tijd alleen de schenker te tekenen, zodat u daarin niet de gegevens van uw partner hoeft in te vullen.
Wilt u vervolgens de door u ingevulde overeenkomst en de door u ingevulde betalingsvolmacht per e-mail aan Het QuintusFonds retourneren?
Het QuintusFonds zal de overeenkomst en de betalingsvomacht vervolgens completeren, paraferen, dagtekenen en ondertekenen en vervolgens in tweevoud per gewone post aan u doen toekomen
Na de ontvangst per gewone post kunt u de documenten in tweevoud paraferen, dagtekenen en ondertekenen, evenals, zo aan de orde, uw partner.
Tenslotte houdt u voor uw eigen administratie zowel van de overeenkomst als van de betalingsvolmacht het “exemplaar voor de schenker” zelf en retourneert u met de dan bijgevoegde gefrankeerde envelop het “exemplaar voor het QuintusFonds” van beide documenten aan het QuintusFonds.
U voert de periodieke schenking jaarlijks op in uw aangifte inkomstenbelasting als een 100% aftrekpost.

Dankzij uw donatie kunnen wij cultuur, onderwijs en wetenschap blijven steunen