Kimberley Koetsier

Tijdens mijn wetenschapsstage heb ik aan meerdere projecten kunnen werken. Allereerst de studie die ik met mijn collega’s voor deze stage heb opgezet en die ging over de beoordeling van brandwonden nadat deze geopereerd zijn met een donorhuid. De conclusie kan worden getrokken dat, indien foto’s van hoge kwaliteit genomen worden, een wond ook beoordeeld kan worden vanaf een foto. Daarnaast zie je dat juist de beoordeling aan het bed nogal wisselt, per arts en per moment. Daarom is het advies om regelmatig foto’s te maken, zodat de arts de voortgang kan beoordelen. Daarbij kon ik een 3D camera meenemen, die je vastmaakt aan een Ipad. Hierbij heb ik developers van de VU geholpen een logaritme voor een app te maken dat wonden beoordeeld. Ten tweede heb ik een instructievideo gemaakt voor een operatie techniek, de modified Meek micrografting technique. Welke relatief nieuw was in Seattle, maar waar men meer ervaring mee heeft in Beverwijk. Als laatste heb ik een retrospectief onderzoek gedaan naar de zelf gerapporteerde kwaliteit van leven bij brandwond patiënten. Specifiek heb ik gekeken naar het verschil tussen patiënten die wel of niet een operatie gehad hadden. De conclusie hiervan is dat de operatie slechts een geringe invloed heeft op de kwaliteit van leven, dus dat beide patiënten groepen evenveel aandacht en ondersteuning verdienen. Opmerkelijk was ook dat vrouwen frequenter een lagere kwaliteit van leven rapporteren en dat het mentale deel van het kwaliteit van leven, bij brandwond patiënten eigenlijk heel goed en vrijwel gelijk aan het populatie gemiddelde is. De video gaan we inzenden voor het internationale tijdschrift Burns, die educationele video’s presenteren op hun website. Daarnaast gaan we van de twee onderzoeken beide abstracts inleveren voor de ABA (American Burn Association) in april volgend jaar, waar ik na acceptatie of een praatje zou kunnen geven dan wel mijn posters presenteren. Daarna is het plan om beide onderzoeken ter publicatie op te sturen.