Ignis Trollman

Het huidige olie brandstofgebruik oefent wereldwijd een grote druk uit op het milieu en klimaat vanwege de grote vervuilendeuitstoot die daarmee gepaard gaat, ook is de olie voorraad eindig en is het vinden van een reëel alternatief essentieel. Een alternatief voor olie als brandstof is het gebruik van biobrandstoffen, deze kunnen gemaakt worden door gist dat biomassa afval om zet tot biobrandstof. Deze gist heeft tijdens de biobrandstof productie alleen erg veel last van stoffen in het biomassa afval die de werking van gist remmen, waardoor de opbrengst gering is en de kosten sterk oplopen.
  Er zijn veel ideeën en theorieën binnen de wetenschap over hoe de biobrandstof productie door gist verbeterd kan worden, alleen is het opzetten en uitvoeren van al deze verschillende experimenten vaak arbeids- en tijdsintensief. Daarom is binnen dit project een systeem opgezet dat in grote aantallen tegelijkertijd meerdere van mini gist reacties kan uitvoeren onder verschillende omstandigheden en de gist groei en brandstofproductie van al deze mini reacties in kaart brengt. Tevens is dit systeem gebruikt om meerdere ideeën te testen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gist groei en biobrandstof productie te midden van deze remmende stoffen in de reactie. Er is gekeken naar de invloed van de beginconcentratie gistcellen bij de reactie, de invloed van het vooraf aanpassen van de gistcellen aan de remmende stoffen en het toevoegen van een specifieke zoutoplossing bij de reactie. 

  Uit de resultaten is gebleken dat het systeem betrouwbaar en nauwkeurig de groei kan analyseren in meerdere parallelle mini reacties. Tevens biedt het systeem realistische uitkomsten voor reacties op grotere schaal, aangezien de reacties op grotere schaal uitgevoerd zijn en soortgelijke uitkomsten weergaven. Wat betreft de verschillende condities die zijn getest met het systeem bleken het starten van de biobrandstof productie met een hogere beginconcentratie gistcelen, het vooraf aanpassen van de gistcellen aan de remmende stoffen in de reactie en het toevoegen van een specifieke zoutoplossing allen een positieve werking te hebben de het functioneren van de gist bij het produceren van biobrandstoffen. Uit berekeningen van industriële bedrijven zal moeten blijken of deze aanpassingen een economisch voordeel opleveren, maar het opzetten van het gist meet systeem biedt in ieder geval een nieuwe methode die verdere wetenschap zal ondersteunen en versnellen. Tijd is belangrijk bij het vinden van een schoon en betaalbaar alternatief voor de huidige olie brandstof, aangezien er elke minuut nieuwe onomkeerbare schade aan het milieu en klimaat wordt aangebracht.