Johan Lammers

Met die woorden beschreef Von Clausewitz de verhouding tussen politieke en militaire ontwikellingen in 1816. Ze zijn tegenwoordig nog evengoed van toepassing. De huidige geopolitieke situatie kenmerkt zich met zogenaamde ‘hybride’ en ‘complexe dreigingen’: gewapend conflicten vinden steeds minder plaats tussen staten, maar in plaats daarvan binnen staten (zoals bij opstanden en machtsovernames) of transnationaal zoals met terroristische netwerken. Onlosmakelijk daarmee verbonden zijn ontwikkelingen als de voortschrijdende digitalisering van onze samenleving, het vervangen van traditionele door sociale media, sociaaleconomische invloeden van markten en migratiestromen. 

‘De essentie van oorlog verandert nooit; de manier van oorlogsvoering verandert voortdurend.’ 

Met dank aan het Quintusfonds kon ik een Masteropleiding volgen, die erop is gericht overzicht en inzicht te bieden in al deze facetten en hun onderlinge samenhang. Aan King’s College Department of War Studies heb ik mij gespecialiseerd in het raakvlak van veiligheids- en ontwikkelingsvraagstukken. In veel crisis- en conflictgebieden zijn de aanleiding tot, het verloop van en de wederopbouw na een conflict geen netjes afgebakende periodes. Alleen geïntegreerde aanpak van bestuurlijke hervormingen, werkgelegenheid creëren, veiligheid garanderen en tal van andere zaken biedt kans op langdurige verbetering van een situatie. Daartoe was ik hoofdzakelijk bezig met onderzoek naar versteviging van lokaal bestuur door burgers en door militairen, counterinsurgency, propaganda en de invloed van media-aanwezigheid op bevelketens. 

Door de beurs van het Quintusfonds heb ik extra diepgang aan mijn Londense tijd kunnen geven die ik uit alleen de bibliotheekartikelen niet had kunnen vinden. Daarmee heb ik exclusievere leesmateriaal kunnen aanschaffen en een aantal conferenties bij kunnen wonen om met praktijkdeskundigen te discussiëren en ideeën aan hun ervaring te toetsen. Mijn academisch werk is daarom beter in de praktijk toepasbaar geworden: een Londense bemiddelingsorganisatie past aanbevelingen uit mijn scriptie nu toe in processen tussen gemeenschappen in Israël. Zelf heb ik die vertaalslag naar de praktijk mogen maken tijdens een stage op de Nederlandse Ambassade. In mijn vrije tijd heb ik een congres over de wederzijdse invloeden van technologie en migratie mogen organiseren. Ik kon gebruikmaken van flinke kortingen op een cursus Frans aan het uitstekende talencentrum van King’s om de kans te vergroten dat ik zelf in dit vakgebied op een positie komt waar ik gevolg kan geven aan de hier opgedane inspiratie, en juist daar te helpen waar de problemen het grootst zijn.