Niels Westra

Dankzij het Quintusfonds heb ik de resultaten van mijn masterscriptie op de 4GDH-conferentie te Aalborg kunnen delen. Dit is een internationale conferentie waar technisch wetenschappelijk onderzoek betreffende de nieuwe generatie stadsverwarming (“4e  generatie”) en slimme energiesystemen centraal staat. 

Gezien de voornamelijk technische focus van het congres, was ik als het ware een ambassadeur voor het meenemen van de ‘maatschappelijke werkelijkheid’ in nieuwe innovaties. Mijn onderzoek behelst het perspectief dat een technische systeemverandering of innovatie afhankelijk is van de juiste voedingsbodem: als je de voedingsbodem helder in beeld hebt, kun je je daarin rekening houden met het ontwerpen van de verandering of innovatie. 

Gedurende de conferentie heb ik de conclusies van dit maatschappelijk onderzoek onder belangstelling van enkele tientallen toehoorders vanuit de hele wereld – ook professionele en wetenschappelijke toehoorders uit Nederland – mogen presenteren. In de ontwerpen voor toekomstige stadsverwarmingsnetwerken is het van belang de rechtvaardigheid jegens burgers mee te nemen. Gepercipieerde onrechtvaardigheid kan leiden tot boze burgers en ondoelmatigheid van collectieve infrastructuur. Aangezien dit wereldwijd van belang is, was de conferentie in Aalborg een uitstekende plek om invloedrijke mensen mee te nemen in de conclusies van mijn onderzoek. Andersom hebben deze experts mij ook uitgedaagd kritisch te zijn op de resultaten uit mijn onderzoek.