Subsidie Aanvragen

Aanvragen kunnen door middel van het aanvraagformulier worden gedaan bij het bestuur van de stichting. Het bestuur van de stichting zal vervolgens allereerst beoordelen of de aanvraag de ”ANBI-toets” kan doorstaan. Hiervoor moet het aan bovengenoemde eisen voldoen. Als dat het geval is en het bestuur de aanvraag als positief beoordeeld heeft, dan zal de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag nader te onderbouwen. Bij beoordeling van een aanvraag kan het bestuur zich laten adviseren door derden, zoals een raad van toewijzing.

Download het onderstaande document en upload deze bij de volledige omschrijving.

https://quintusfonds.nl/wp-content/uploads/2022/05/Aanvraagformulier_QF.docx