Subsidie Aanvragen

Wie
Het QuintusFonds kent subsidies en beurzen toe voor vernieuwende culturele projecten en voor ambitieuze studie- en onderzoeksprojecten aan studenten uit Leiden.
Wanneer?
Stuur de aanvraag ruim op tijd in. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als uw project al is gestart. Er zijn verschillende data waarop u een aanvraag kunt indienen.
Voorwaarden
De aanvragen moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen. Het moet hetzij om een cultureel project gaan, hetzij om een studie- en/of onderzoeksproject. Én dat project moet in het algemeen belang zijn (dat is een ANBI-eis).
En dan?
Indien een aanvraag wordt gehonoreerd, zal een voorwaarde voor ondersteuning zijn dat de aanvrager schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur van Het QuintusFonds over het project, waarbij wordt aangetoond dat het project voor ten minste 90% in het algemeen belang is.

Aanvragen kunnen door middel van het aanvraagformulier worden gedaan bij het bestuur van de stichting. Het bestuur van de stichting zal vervolgens allereerst beoordelen of de aanvraag de ”ANBI-toets” kan doorstaan. Hiervoor moet het aan bovengenoemde eisen voldoen. Als dat het geval is en het bestuur de aanvraag als positief beoordeeld heeft, dan zal de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag nader te onderbouwen. Bij beoordeling van een aanvraag kan het bestuur zich laten adviseren door derden, zoals een raad van toewijzing.