Subsidie Aanvragen

Het QuintusFonds kent subsidies en beurzen toe voor vernieuwende culturele projecten en voor ambitieuze studie- en onderzoeksprojecten.

    De aanvragen moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen.

  1. Het moet hetzij om een cultureel project gaan, hetzij om een studie- en/of  onderzoeksproject.
  2. Én dat project moet in het algemeen belang zijn (dat is een ANBI-eis).
  3. Culturele aanvragen moeten voldoen aan de eisen in het volgende document.
  4. Academische aanvragen moeten voldoen aan de eisen in het volgende document.

Aanvragen kunnen door middel van onderstaand aanvraagformulier worden gedaan bij het bestuur van de stichting. Het bestuur van de stichting zal vervolgens allereerst beoordelen of de aanvraag de ”ANBI-toets” kan doorstaan. Hiervoor moet het aan bovengenoemde eisen voldoen. Als dat het geval is en het bestuur de aanvraag als positief beoordeeld heeft, dan zal de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag nader te onderbouwen. Bij beoordeling van een aanvraag kan het bestuur zich laten adviseren door derden, zoals een raad van toewijzing.

Indien een aanvraag wordt gehonoreerd, zal een voorwaarde voor ondersteuning zijn dat de aanvrager schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur van Het QuintusFonds over het project, waarbij wordt aangetoond dat het project voor ten minste 90% in het algemeen belang is.

Aanvragers kunnen het verzoek voorleggen door het invullen en versturen van de gevraagde formulieren naar quintusfonds@gmail.com. Het QuintusFonds neemt dan contact op met de aanvrager. NB: Dit is dus nog geen volledige aanvraag, alleen een eerste toetsing.

Onderwijs & Wetenschap

Vraag nu subsidie aan voor projecten voor je studiereis, die dure microscoop  die je nodig hebt…...

Cultuur

  Wil jij graag een prachtig cultuurevenement opzetten zoals de Museumnacht? Of heb je vernieuwende plannen…...

Bedenk Unieke Ideeën 

Jij komt met een goed idee waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken, wij geven jou de financiële support. Goeie deal toch?

Subsidie aanvragen